0,00 Kč s DPH

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÝCH OCELÍ 

Nerezová ocel je vyjímečná svojí velmi dlouhou životností. K tomu je třeba pouze minimální údržba. Životnost je samozřejmě závislá na výběru vhodné jakosti nerezové oceli podle prostředí ve kterém bude umístěna. Před výběrem nerezové oceli je nutné nejprve určit agresivitu okolního prostředí, aby mohla být zvolená správná jakost.

Podstata korozivzdornosti nerezových ocelí je dána tím, že si dokáží sami obnovit ochranou vrstvu z oxidu chromitého, který vzniká reakcí kyslíku z okolního vzduchu a chromu obsaženém v oceli. a tím zabrání poškození svého povrchu.

Nerezové oceli nesmí být zpracovávány v prostředí, kde se současně zpracovává běžná uhlíková ocel ! Toto je nutné dodržet, aby nedošlo ke kontaminaci povrchu nerezových ocelí mikroskopickými částečkami z uhlíkových ocelí a tím k narušení jejich ochranné (pasivní) vrstvy

Při zpracovávání nerezové oceli se teké  nesmí používat nářadí (pilníky, pilky,  kleště, svěráky), které bylo před tím použito ke zpracování běžných uhlíkových (černých) ocelí. Nesmí se používat běžné ocelové kartáče (pouze nerezové) ani řezné či brusné kotouče obsahující nevhodnou směs abraziva (je nutné použít pouze kotouče označené inox, nerez, stainless, Edelstahl !)

Pokud nebudou dodrženy tyto zásady může dojít k narušení povrchu a ke vzniku malé lokální či jemné povrchové  koroze. Takováto  malá bodová koroze je velmi snadno odstranitelná přečištěním, přebroušením a případně přemořením postiženého místa. Nerezová ocel nikdy nezrezne tak jako ocel uhlíková, protože po tomto ošetření získá povrch opět svou  základní vlastnost samoochrany.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting